PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019 - TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG LÝ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO V? THƯ                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG L?                                                                                                        Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúc    
     
     
                           PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  - NĂM HỌC 2018- 2019 
     
STTHỌ VÀ TÊNNHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAOTHUỘC TỔGHI CHÚ
1Nguyễn Hữu KhanhHT, Dạy môn  đạo đức lớp 5Tổ hành chính 
2Phạm Thị Quỳnh HươngPHT, Dạy lớp 3CTổ hành chính 
3Nguyễn Thị Thanh ThuỷKế Toán - văn phòngTổ hành chính 
4Trần Thị GấmThư viện - Thủ quỹTổ hành chính 
5Nguyễn Thị LýDạy lớp 1ATổ 1 
6Trịnh Thị Thu HuyềnDạy lớp 1BTổ 1 
7Nguyễn Thị DungDạy lớp 1CTổ 1 
8Trần Thị BíchDạy lớp 2ATổ 2,3 
9Nguyễn Thị Kim OanhDạy lớp 2BTổ 2,3 
10Phạm Thi NhungDạy lớp 2CTổ 2,3 
11Nguyễn Thị HiềnDạy lớp 3ATổ 2,3 
12Nguyễn Thị PhượngDạy lớp 3BTổ 2,3 
13Nguyễn Thị NhàiDạy lớp 3CTổ 2,3Hợp đồng
14Trần Huy LinhDạy lớp 4ATổ 4,5 
15Bùi Thị HằngDạy lớp 4BTổ 4,5 
16Vũ Thị HươngDạy lớp 4CTổ 4,5 
17Nguyễn Thị MaiDạy lớp 5ATổ 4,5 
18Nguyễn Thị Phương ThảoDạy lớp 5BTổ 4,5 
19Trần Thị GấmDạy môn mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5Tổ 1 
20Nguyễn Ngọc HanhDạy môn thể dục- bồi dưỡng đội tuyểnTổ 4,5 
21Lê Thị MaiDạy môn thể dục- bồi dưỡng đội tuyểnTổ 2,3 
22Nguyễn Thị TrangDạy môn Tiếng anh lớp 4,5Tổ 4,5 
23Nguyễn Thị An Tổ 2,3Nghỉ thai sản
24Trần Thị LiênGiáo viên TPT - Hát nhạcTổ hành chínhGV hợp đồng
25Vũ Thị NhungDạy môn Tin học Tổ 1GV hợp đồng
26Bùi Thị HồngDạy môn tin học Tổ hành chínhGV hợp đồng
    Tổng hợp chung:
    - Tổng số tổ: 4
    - Trong đ?:
       - Tổ HC: 6 Đ/c
       '- Tổ1: 5 Đ/c
       '- Tổ 2: 8 Đ/c
       '- Tổ 3: 7 Đ/c