NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm

Ngày 22 tháng 10 năm 2018 trường Tiểu học Hồng Lý tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề an toàn thực phẩm cho học sinh Tiểu học Hồng Lý - Huyện Vũ Thư- Tỉnh Thái Bình năm 2018

                                                                     Sau đây là một số hình ảnh