NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Trường Tiểu học Hồng Lý tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề phòng chống bệnh truyền nhiễm cho giáo viên và học sinh

Ngày 15 tháng 9 năm 2018 trường Tiểu học Hồng Lý tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề phòng chống bệnh truyền nhiễm cho giáo viên và học sinh

Sau đây là một số hình ảnh