KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH, SƠ CẤP CỨU TAI NẠN THƯƠNG TÍCH! TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG LÝ

Trường Tiểu học Hồng Lý tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích, kỹ năng sơ cấp cứu, băng bó vết thương cho các em học sinh. 

BTV Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện phối hợp với Chi đoàn Bệnh viên đa khoa huyện, BGH Trường Tiểu học Hồng Lý tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích, kỹ năng sơ cấp cứu, băng bó vết thương cho các em học sinh.