Giao lưu văn nghệ - thể dục thể thao cụm trường Tiểu học Hồng Lý

Cụm trường Tiểu học Hồng Lý tổ chức giao lưu văn nghệ- thể dục thể thao chào mừng ngày phụ nữ việt nam 

Cụm trường Tiểu học Hồng Lý tổ chức giao lưu văn nghệ- thể dục thể thao chào mừng ngày phụ nữ việt nam 

20/10/1930- 20/10/2018

                                                   Sau đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu