CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT " TIẾNG HÁT TRÁI TIM KHÔNG TẬT NGUYỀN CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM"

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT " TIẾNG HÁT TRÁI TIM KHÔNG TẬT NGUYỀN CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM"

Chiều ngày 05/02/2018 Trường Tiểu học Hồng Lý được  đoàn nghệ thuật nhân đạo tỉnh Thái Bình về  giao lưu với trường . Được sự quan tâm của CBGV trong nhà trường và phụ huynh học sinh đã ủng hộ được 3.587.000đ